kazakh

Ana Sayfa  Ana Sayfa

Araç Takip  Araç Takip
İletişim  İetişim

EutelTRACS | SpaceChecker | SimTRACS | WebTRACS | MapTRACS    
EutelTRACS

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi

'Filonuza Profesyonel Çözüm'
    

Filo yönetim verimliliğini artırmak amacıyla ilk mobil araç takip ve uydu haberleşme sistemi olan EutelTRACS, kara ve deniz filoları için en profesyonel çözümlerle yıllardan beri taşımacılık sektörüne hizmet veriyor.

Euteltracs Mobil Araç Takip ve Uydu Haberleşme Sistemi, mobil araçların ve bu araçlar içindeki insan kaynağının Yönetim, Kontrol ve Planlanması için geliştirilmiş ilk Mobil Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemidir.

Sistem, Yönetim yapısı ile önceden belirlenen iş akış metodlarını kullanarak araçlara yük tahsisinden yük boşaltmaya kadar geçen süre içinde gerekli tüm aşamaların sistemli bir şekilde organize edilmesini sağlamaktadır.

Bu yapı bir dizi iş emri ve buna bağlı sürücüden gelen iş emri teyidlerinden oluşmaktadır.
    

Böylece herhangi bir aşamada, kurumun en önemli parçası olan filo araçları ve bu araçları kullanan insan kaynağı etkin şekilde uzaktan yönetilmektedir.

Sistem, Kontrol yapısı ile araçlara verilen iş emirlerinin icra edilip edilmediğinin ve buna bağlı araç hareketlerinin iş emirlerine uygun olup olmadığının kontrolüne imkan sağlamaktadır.

Sistem, Planlama yapısı ile şirket ana faaliyetlerinin geleceğe dönük planlanmasına ve böylelikle kurum verimliliğinin artmasına imkan tanımaktadır.


EUTELTRACS Filo Yönetimi Sistemi kullanıcılarına;

1. Komünikasyon giderlerinde tasarruf edebilme,
2. İş verimliliğini artırabilme,
3. Şirket çalışma dinamizmini artırabilme,
4. Rekabet şartlarında avantaj sağlayabilme,
5. Müşteri memnuniyeti ve güveni edinebilme imkanı sunmaktadır.
    


Euteltracs Araç Takip ve Uydu Haberleşme Sistemi, Maptracs Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi Yazılımı, WEBTRACS Web Tabanlı Araç ve Yük Takip Hizmeti ile taşımacı firmalara Filo Yönetim Sistemi çözümleri, yük veren firmalara da yüklerini takip etme servisleri sunmaktadır.

EutelTRACS, 4 kıtada aralarında ABD, Almanya, Japonya, Çin ülkelerinin bulunduğu 32 ülkede, 470 bin araç ve gemide kullanılmaktadır. Avrupa'da 500'den fazla firma, kara ve deniz taşımacılığında yük, araç ve insan gücü takip ve idaresine imkan veren EutelTRACS'ı tercih etmiştir. Sistemin tam güvenilirliği nedeniyle BM ve NATO gibi kuruluşlar EutelTRACS sistemi kullanmaktadır.

Entegre Sistemler :


o TrailerTRACS: Filo bünyesindeki dorselerin çekiciler ile olan ilişkisini gerçek zamanlı olarak izleme olanağı sağlar.
o ReeferTRACS: Filo bünyesindeki frigo dorselerin, taşıma işlemi esnasında klimatizasyon kayıtlarının tutulması ve izlenmesini sağlar.
o SensorTRACS: Filo bünyesindeki araç sefer kayıtları ile yakıt ve araç kullanım raporları alınır; araçları kullanan şoförlerin performanslarını izleme, raporlama ve değerlendirme imkanı elde edilir. Aracın belirlenen süreden fazla hareketsiz kalması yada belli bir mesafe katedildiğinde, hız limitleri aşımında, aracın kontak ve hız bilgileri gibi olay bazlı bilgilere erişim sağlar.

Sistem Nasıl Çalışıyor?Sistem, dört ana bileşenden oluşmaktadır.


1. Araçlara monte edilen Mobil Araç Terminalleri (MCT)
2. Haberleşme altyapısını hazırlayan Eutelsat Uyduları (W3-SESAT)
3. Sistemin yönetimini sağlayan Network Yönetim Merkezi (NMC)
4. Kurum merkezinde kurulu Filo Yönetim Sistemi Yazılımı (MAPTRACS)


Sistem, Eutelsat uyduları (W3-SESAT) üzerinden tüm Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya, Orta Asya ve Ortadoğu'yu içine alan bir bölgede araçlarda bulunan Mobil Araç Terminalleri kullanılarak mobil araçlar ve merkez arasında kesintisiz haberleşme sağlamaktadır. Paris yakınlarında bulunan Yerİstasyonu, tüm mesaj ve konum bilgilerini uydulardan toplayarak internet ve/veya karasal hatlar üzerinden filo yöneticilerine Maptracs Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi Yazılımı ve Webtracs Web Tabanlı Araç ve Yük Takip Servisi ile ulaştırmaktadır.

Euteltracs Faydaları:

o Verimlilik artar (Yük kapasitesini arttırma imkanı)
o Esneklik sağlar (Araçlardaki yüklerin takibi ve yeni yüklerin sipariş anında en yakındaki araçlara yönlendirilmesi)
o Müşteri memnuniyetini arttırır. (Taşımanın her safhasında müşteriyi bilgilendirme imkanı)
o Pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunur (Müşteriye güven veren bir faktördür)
o Güvenlik artar (Çalınma ve acil durumlar halinde)
o Kalite artar (Soğutuculu araçlarda başarı ile uygulandığı gibi araca veya yüke ait bilgilerin uzaktan kontrolüne imkan verir)
o Devamlı kontrol sürücülerin sorumlu davranmasını sağlar.
o Haberleşme giderlerinde düşüş sağlar.

Euteltracs'ın Uygulama Alanları:

o Sefer esnasında, anında filo yönetimi ve yönlendirme
o Araç, sürücü yada yük durumunun filo yönetim merkezinden, şubelerden müşteri tarafından takip ve kontrolü
o Merkez, araçlar ve yetkili üçüncü kişiler arasında ekonomik, güvenilir, gizli ve çift yönlü haberleşme
o Mobil terminallerden diğer veri tabanlarına erişim
o Araçtaki bilgilerin merkeze toplanması, yol ve hava durumu veya sefer detayları gibi bilgilerin araca ulaştırılması
o Alarm ve acil durum mesajlarının merkeze, başka araçlara veya en yakın arama ve yardım merkezlerine ulaştırılması.
 
       EutelTRACS | SpaceChecker | SimTRACS | WebTRACS | MapTRACS